Search

Bibliofilski album pt. "Lustyk"

Ukazał się bibliofilski album „LUSTYK" zawierający prace Boguslawa Lustyka - malarstwo i pastele. Każdy egzemplarz jest numerowany i podpisany przez autora. Album zawiera przekrój twórczości artysty od tematyki związanej z końmi poprzez taniec do fantazji portretowych.


0 views

Copyright © 2006-2020 Polish Art World