top of page
Search

Bryła racjonalna – wystawa malarstwa Marii Kiesner

Galeria 101 Projekt, ul. Nowy świat 53/119, Warszawa Wystawę obejżeć można 13-30.04.2015 W najnowszych pracach malarskich składających się na cykl Bryła racjonalna Maria Kiesner powraca do fascynacji obrazami ze starych pocztówek. Tym razem eksploatuje zagadnienia związane z włoską architekturą modernistyczną lat 30. XX wieku, do niedawna deprecjonowaną ze względu na jej identyfikowanie z faszystowskim reżimem Mussoliniego, a obecnie przywracaną do łask i coraz chętniej popularyzowaną. Za inspiracje posłużyły autorce obiekty zrealizowane w międzywojniu przez wybitnych włoskich architektów m.in. Angiolo Mazzoniego (autora wielu budynków użyteczności publicznej, m.in. stacji kolejowych we Włoszech) czy twórców zrzeszonych w Gruppo 7 i MIAR, wyznawców zasady funkcjonalizmu i racjonalizmu. Wystawa zbudowana jest w zasadzie wokół jednego motywu – minimalistycznych zabudowań dworca w Sienie (1934, arch. A. Mazzoni), dopełnionego widokami innych opustoszałych nadmorskich budowli. Autorkę intryguje układ prostych brył – pionów, poziomów, skosów. Wybiera budynki sfotografowane w mocnym skrócie perspektywicznym. Ukazuje je z kilku stron – frontalnie, z tyłu, z boku, próbując zrozumieć strukturę budowli. Robi malarską rekonstrukcję ucząc się ich tektoniki, skali, proporcji. Załamujące się pod różnymi kontami dwuspadowe, pulpitowe bądź półokrągłe dachy, dziwne wieże zegarowe, horyzontalne formy umiejscawia na tle niepokojącego nieba. W odniesieniu do specyficznej (ze względu na włoski klimat) zabudowy odsłaniającej konstrukcję (betonowe, ażurowe klatki, siatki, tralki), z portykami, podcieniami, wprowadza nowy, bardziej skomplikowany podział nieba.

W prostych bryłach i strukturach noszących znamiona nie tylko tendencji modernistycznej, ale również tradycji klasycznej, Kiesner odnajduje logiczne połączenie funkcji, konstrukcji i formy. W swoich obrazach, badając relację bryły do nieba, czy do horyzontu, poszukuje podobnych sytuacji. Interesuje ją groza i patos, oddawane m.in. poprzez mocne skróty perspektywiczne i monochromatyczną kolorystykę.

Próbując przeanalizować naturę oraz strukturę budynków posługuje się podstawowymi środkami, traktując je jak narzędzia badawcze - oszczędnym rysunkiem i ograniczoną zaledwie do dwóch kolorów (brązów i błękitów oddających klimat starych pocztówek)  paletą. Autorka poza trafnym  doborem obiektów jako inspiracji, narrację sprowadza do minimum.

Od 12 lat tematem prac Marii Kiesner są rozważania malarskie na temat nowoczesnego pejzażu miejskiego. Dotychczas podejmowała wątki polskiej architektury modernistycznej i PRL-owskiej. Tym razem sięga po włoski racjonalizm. W fabrykach, dworcach oraz innych budynkach użyteczności publicznej, w uproszczeniu oraz funkcjonalizmie form odnajdując palladiańską lekkość i klasyczne dostojeństwo.  – Magdalena Durda-Dmitruk

Maria Kiesner – w latach 1997-2002 studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom, wyróżniony nagrodą im. Józefa Szajny, obroniła w roku 2002 pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Aneks z plakatu w pracowni prof. Mieczysława Wasilewskiego. Pracę teoretyczną napisała pod kierunkiem dr Agnieszki Morawińskiej. W latach 2005 i 2007 stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 roku obroniła doktorat pod tytułem "Miasto przed burzą". Pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autorka ponad 30 wystaw indywidualnych, uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą.

Maluje architekturę i pejzaże miejskie. Przedstawia obiekty realistycznie, ascetycznie i bez sztafażu, interesują ją fabryki, dworce, szkoły, domy kultury i zapomniane relikty socmodernizmu i modernizmu.

6 views0 comments
bottom of page