top of page
Search

Europa w środku Rosji

Na wystawę „Europa-Rosja-Europa” składa się około 100 dzieł z 43 największych muzeów narodowych 27 krajów Unii Europejskiej. Prezentowane w słynnej moskiewskiej Galerii Trietiakowskiej wpisują się w obchody jubileuszu 150-lecia jej istnienia i 50-lecia Unii Europejskiej. Jednocześnie ekspozycja dopełnia minione projekty takie jak „Paryż-Moskwa”, „Moskwa-Warszawa” czy „Moskwa-Berlin”. Wystawa akcentuje narodowy charakter sztuki każdego kraju, a jednocześnie pokazuje wzajemne przenikanie się kultur kontynentu. Każde państwo wybrało co najmniej 3 dzieła według kryteriów: sztuka klasyczna do poł. XIX w.; epoka modernizmu do poł. XX w.; dzieła współczesne od 1950 r. Polska zaprezentowała narodową sztukę poprzez drzeworyt z 1520 r. przedstawiający św. Stanisława ze Szczepanowa, obrazy Jacka Malczewskiego i Ryszarda Grzyba. Moskwa, Galeria Tretiakowska, 21 maja – 29 lipca, „Europa-Rosja-Europa”

0 views0 comments
bottom of page