top of page
Search

Fotograf – Ryszard Kapuściński

4 marca Ryszard Kapuściński obchodziłby 75. urodziny. W przeddzień tej daty w Zamku Królewskim w Warszawie otwarto wystawę przybliżającą mniej znaną pasję wybitnego pisarza i reportera – „Ludzie, których spotkałem. Fotografie z Afryki”. Na ekspozycję składa 130 zdjęć wybranych spośród kilku tysięcy przywiezionych z licznych podróży. Najstarszy kadr pochodzi z 1957 r., najnowsze zaś z początku lat 90. Nie mają tytułów. Bo jak przypomina Izabela Wojciechowska, opiekująca się tym zbiorem: „Jego fotografowaniu nie towarzyszyła wyłącznie chęć rejestrowania jakiegoś wydarzenia. To, na co obracał aparat, co fotografował, wynikało z jego filozofii, dekalogu, człowieczeństwa. Zdjęcia stanowiły uzupełnienie jego widzenia świata. Były odpowiedzią na niedostatek słowa, które nie maluje jak pędzel”. Fotografie Ryszarda Kapuścińskiego miały wydawniczą premierę w albumie „Z Afryki” (wyd. Buffi, 2000 r.). Od niedawna w księgarniach „26 bajek z Afryki” (wyd. Agora, 2007 r.) wzbogaconych fotografiami afrykańskich dzieci. Teksty, w tłumaczeniu filologów Uniwersytetu Warszawskiego, zebrała Anna Kalewska. Zamek Królewski, Warszawa, 3 marca – 10 kwietnia 2007, Wystawa „Ryszard Kapuściński. Ludzie, których spotkałem. Fotografie z Afryki", wybór zdjęć Izabela Wojciechowska, projekt wystawy Anna Stolarska. O wystawie – Telewizja Polska program 2, „Panorama”, 2.03.2007

0 views0 comments
bottom of page