Search

Grafiki Zofii Stanisławskiej

Updated: Feb 29, 2020

Zofia Stanisławska, Chrystus, 2004

akwaforta, akwatinta, 39,5 x 66 cm nakład: 25


1 view0 comments