top of page
Search

Henryk Stażewski (1894-1988) zmienny / konsekwentny

Henryk Stażewski, Kompozycja kolorowa 1, 1969 MNK 17 kwietnia – 21 września 2008 Wystawa z cyklu „Galeria żywa” Galeria Sztuki Polskiej XX wieku Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, al. 3 Maja 1 Agata Małodobry, kurator wystawy Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie ukazuje główne wątki twórczości wybitnego abstrakcjonisty: od awangardowej ortodoksji czasów przedwojennych przez poszukiwanie harmonii kształtów i kolorów w seriach znakomitych reliefów, aż po eksplozję odważnych barw w późnych cyklach malarskich. Wybór prac podkreśla paradoks niewzruszonej postawy artystycznej Henryka Stażewskiego przy jego równoczesnej inklinacji do eksperymentowania.

Stażewski już w latach 20. XX wieku utrzymywał kontakty ze światową awangardą. Był członkiem legendarnych polskich grup Blok, Praesens i a.r., w których skład wchodzili pionierzy, a późniejsi klasycy nowoczesności: m.in. Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. Działał też w międzynarodowych ugrupowaniach Cercle et Carré i Abstraction – Création. W latach powojennych uczestniczył w prestiżowych zagranicznych wystawach, był inicjatorem powstania warszawskiej galerii Foksal, patronem artystycznych plenerów i festiwali. Był niestrudzonym propagatorem abstrakcji geometrycznej, również jako teoretyk sztuki. Do końca życia skupiał wokół siebie urzeczonych jego charyzmą młodych artystów i krytyków sztuki. Dziś twórczość Stażewskiego wciąż fascynuje: poddawana jest analizom i reinterpretacjom, prace zaś osiągają wysokie ceny na rynku sztuki.     Wystawa wpisuje się w obserwowany od paru lat renesans geometrycznej estetyki w kulturze popularnej, jak również w debatę nad dziedzictwem modernizmu. Dostarczy niezwykłych wrażeń wizualnych, ale i materiału do refleksji na temat modernistycznej utopii. Warto podkreślić, że to pierwsza tak obszerna prezentacja dzieł Henryka Stażewskiego w Krakowie, złożona m.in. z obrazów ze zbiorów naszego Muzeum, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeów Narodowych w Poznaniu i Wrocławiu oraz kolekcji prywatnych. Ekspozycji towarzyszy stylowo wydany minikatalog zawierający esej o artyście, ilustrowany spis prac wystawionych i kalendarium życia i twórczości.


0 views0 comments
bottom of page