top of page
Search

Jan Lebenstein w Zachęcie

Jan Lebenstein. Pieczęć Erosa i Thanatosa. Paryż, lata 60. Obrazy, rysunki, portfolio, fotografie z lat 1960-1970 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa Wystawa 25 VI do 22 VIII, 2010 W piątek 25 czerwca o godz. 19.00 wernisaż Wystawa Pieczęć Erosa i Thanatosa. Paryż lata 60. zaprezentuje kluczowy okres twórczości Jana Lebensteina – całą dekadę lat 60. ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych „trzech zim paryskich”: 1959/60, 1960/61 i 1961/62 . To wtedy właśnie swój wyraz w sztuce znalazła prywatna mitologia Lebensteina. Pozostawała ona dotychczas „zaszyfrowana” w figurach osiowych i „rozszyfrowana”, lecz nie ujawniana publicznie, w intymnych szkicownikach i gwaszach. Ta dwoistość sztuki twórcy zostanie pokazana po raz pierwszy. Kurator podejmuje próbę zburzenia stereotypowego obrazu Jana Lebensteina poprzez pokazanie złożoności jego dzieła. Ujawni również zróżnicowany i ujęty problemowo obraz szczególnej „sytuacji wyboru” drogi twórczej Jana Lebensteina – sytuacji, jaką dyktowało jego dzieło, stawiając artystę w opozycji do artystycznych prądów, (nowojorskie wystawy Jana Lebensteina w pierwszej połowie lat 60. zbiegają się z wkraczającym na scenę popartem). Wystawa wpisuje się w serię odkrywczych wystaw organizowanych przez Zachętę poświęcane mniej znanym postaciom i zjawiskom w sztuce lat 60.. Gromadzi zupełnie nieznane rysunki, szkice, dokumenty i fotografie z tej dekady, pochodzące z prywatnych zbiorów kuratora i osób bliskich artyście. Oparta jest więc przede wszystkim na nigdy dotąd nie pokazywanej spuściźnie Lebensteina - zbiorach prywatnych Bogdana Jakubowskiego, Wojciecha Fibaka, Krzysztofa Musiała oraz wielu innych prywatnych kolekcjonerów z Polski, Francji, Stanów Zjednoczonych i Szwecji. Prezentuje również prace ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Literatury w Warszawie. Kurator Piotr Kłoczowski


0 views0 comments
bottom of page