top of page
Search

Jan Lebenstein x 10

W Muzeum Regionalny w Stalowej Woli przygotowano wystawę prac Jana Lebensteina z kolekcji Toma Podla, uznawanej za największy prywatny zbiór sztuki polskiej za granicą. Ekspozycja obejmuje dziesięć obrazów powstałych na przestrzeni ponad dwudziestu lat i jest doskonałą reprezentacją twórczości jednego z najbardziej oryginalnych malarzy drugiej połowy XX wieku. Kolekcję otwiera wczesny gwasz pt. „Postać kobieca” (1955), w którym już zarysowuje się koncepcja „figur osiowych”. One zaś wyobrażone są przez trzy kompozycje: „Figura niebieska” (1958), „Figura osiowa nr 89” (1960) i „Figura złota” (1961). Pozostałe prace otwierają świat zmitologizowanej wyobraźni z „przedpotopowymi stworami” i coraz bardziej demonicznymi ludźmi. Ostatnie spojrzenie należ do „Aktualności” (1970). Jest to jeden z „obrazów na temat spektakli”, a jednocześnie lebensteinowskie (od)mitologizowanie świata mass mediów. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 4 lutego – 22 kwietnia 2007, wystawa „Jan Lebenstein z kolekcji Toma Podla” Kolekcja Toma Podla

2 views0 comments
bottom of page