top of page
Search

Jubileusz 35 lecia Galerii GP w Warszawie

Świat grafiki i plakatu Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Edward Dwurnik, Stasys Eidrigevicius, Stefan Gierowski, Lech Majewski, Franciszek Maśluszczak, Andrzej Pągowski, Marek Sobczyk i Józef Wilkoń to dziesięciu artystów obecnych w portalu www.PolishArtWorld.com Od 8.10.2011 pokazują nowe obrazy namalowane na jubileuszową wystawę w Galerii Grafiki i Plakatu w Warszawie. Są wśród 35 twórców, u których Galeria GP zamówiła obrazy o symbolicznym formacie 35 cm x 35 cm. Fundament renomy Galerii Grafiki i Plakatu w Warszawie - tak jak każdej renomowanej i międzynarodowej galerii sztuki współczesnej - zależy od harmonijnego występowania trzech kluczowych czynników: Autorytetu artystycznego zapraszanych twórców; Aktywności i życzliwości stałych klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Unikalnego klimatu salonu wystawowego, tworzonego przez właścicieli galerii, kuratorów wystaw i każdego z recenzentów. Galeria GP w Warszawie przy ul. Hożej 40 spełnia wzorowo, od początku swej działalności, ten surowy wymóg niezbędny dla plasowania jej w elicie galerii światowych specjalizujących się w plakacie i grafice. Galeria popularyzuje i udostępnia dorobek wielkich polskich grafików i plakacistów. Jednocześnie obserwuje, dostrzega i przedstawia utalentowanych, kreatywnych młodych twórców. Tymi działaniami utrwala w świadomości międzynarodowej pojęcia „polska szkoła plakatu” i niemal kultowe odnoszenie się do tego gatunku grafiki użytkowej. Historię Galerii „GP” obserwuję od początku jej działalności. W pierwszym okresie nową galerie prowadziła Barbara Żuchowska – historyk sztuki. Galeria „GP” miała siedzibę przy ul. Rutkowskiego 30 (obecnie ul. Chmielna) i była fragmentem Przedsiębiorstwa Państwowego DESA. W Galerii „GP” urządzono w 1978 pierwszą ekspozycję międzynarodową. Wystawiali nieobecni w Warszawie Graham Cantieni[1] (1939), malarz abstrakcjonista, wówczas z Quebec w Kanadzie, obecnie także profesor malarstwa w Montrealu i Wayne Seese (1918-1980), malarz amerykański, współzałożyciel awangardy figuratywnej wspólnie z Jacksonem Pollockiem (1912-1956). W 1979, pierwszy pokaz projektów i plakatów w Galerii GP miał Franciszek vel Byk Starowieyski (1930-2009). Dla uniknięcia wcześniejszej wizyty cenzora i jego ewentualnej ingerencji wobec prezentowanych prac wydanych poza PRL – Galeria GP przyjęła dla wystawy formułę imprezy zamkniętej, tylko za zaproszeniami. Goście na wystawie dopisali. Zobaczenie druków wolnych od oka i ingerencji cenzora wywołało efekt zamierzony i oczekiwany. W Galerii było tłoczno. W 1989 tradycje i znak Galerii GP nabyli Nina Rozwadowska (historyk sztuki, kierująca Galerią GP w strukturze Desy od 1979) i Piotr Dąbrowski, kolekcjoner. Nowi właściciele, wspólnie z Andrzejem Stroką (artystą malarzem) urządzili przy ul. Hożej 40 nową Galerię GP. Większą, aktywną na rynku sztuki, dynamiczną pomysłami, kompetentną i wszechstronną wobec konkurencji rynku graficznego. Filarem Galerii GP był stale rozbudowywany dział plakatu polskiego, rozwijany pozyskiwanymi okazami historycznymi i tytułami uznawanymi za najlepsze w konkursach, przez krytykę i artystów. Działem kierował Piotr Dąbrowski, który nadał ruchowi plakacjonerów nową dynamikę, właściwą perspektywę krytyczną wobec zbiorów oraz temperament ustawicznego poszukiwania nowości. Galeria GP na Hożej 40, poszerzyła swą działalność o tworzenie księgozbioru specjalistycznego, podręcznego. Jest on zasilany często unikalnymi publikacjami o grafice, plakacie i ich twórcach. Do bibliotecznych cymelii Galerii GP należy japońska, 20-tomowa makropedia „Creation” [2]., Galeria poszerzyła ofertę o sprzedaż albumów, katalogów i wydawnictw artystycznych dotyczących autorów wystawiających czasowo, oraz mających swoje prace w stałej ofercie handlowej. Klienci Galerii z uznaniem odnotowali wyspecjalizowaną działalność w zakresie doradztwa artystycznego, oprawy grafik, prac na papierze, obrazów i doskonałego ramiarstwa artystycznego. Galeria GP stała się stałym partnerem i konsultantem dla wystawiennictwa. Galeria GP jest przez 35 lat wierna sztuce graficznej i plakatowi. Rynkowa cnota wytrwałości w życiu GP oznacza trwałą konsekwencję w zakresie eksponowania każdej z technik graficznych, starannego obserwowania dorobku i osiągnięć artystów zapraszanych, wyboru dzieł wyjątkowych i cenowo dostępnych dla gości GP oraz zgodności artystycznej prac z wizerunkiem galerii i oczekiwaniami odwiedzających. Galeria wystawiała grafiki i plakaty oraz inne prace unikatowe zaopiniowane przez właścicieli galerii lub rekomendowane na wystawy przez artystów zaproszonych. Były w galerii wystawy malarstwa współczesnego i dzieła powstałe przed 1939 autorstwa Jana Cybisa (1897-1972), znanego z naszego portalu i Tadeusza Kulisiewicza (1899-1988). Pokazywano grafikę, malarstwo, rzeźbę i obiekty artystyczne dziedziczone przez rodziny artystów. Wysokie wymagania postawione przez Ninę Rozwadowską i Andrzeja Strokę były i wciąż są gwarancją, że w ekspozycjach nie było i nie ma błędów dotyczących oryginalności i jakości prac. Dobór dzieł, ich perfekcyjna aranżacja sprawiały, że zapowiedź każdej nowej ekspozycji, starannym i ilustrowanym zaproszeniem, z reprodukcjami obiektów dla wystawy - elektryzuje opinie publiczną. Zobaczyć nową ekspozycję w Galerii GP na Hożej staje się wymogiem poznawczym, czynnikiem utrwalającym wiedzę o tym, co ważne i cenne w sztuce współczesnej oraz aktem towarzyskiej żywotności. Galeria GP od wielu lat zaskarbiła sobie opinię w świadomości wpływowej grupy mieszkańców stolicy, że otrzymanie zaproszenia nie jest kurtuazyjne, ale staje się wymogiem i nakazem dla obecności. Wymóg taki dyskretnie wypracowali wystawiający Artyści wspólnie z właścicielami galerii. Obecność zaproszonych na wystawach w Galerii GP jest wzorowa, kontakt zaproszonych z wystawiającymi przechodzi płynnie od oficjalnego do towarzyskiego i bezpośredniego. Goście są zadowoleni z wystaw indywidualnych gdyż w atmosferze wernisażu poznają eksponaty i dowiadują się więcej, niż z tekstów recenzentów czy obszernych komentarzy napisanych hermetycznym językiem specjalistów. Od roku 1991 wystawiało w Galerii GP 183 artystów, a ekspozycji było niemal 140. Plakacistą najczęściej goszczącym był Franciszek Starowieyski (11 wystaw indywidualnych). Artysta częściej pokazywał malarstwo i rysunek niż tak szanowany w świecie - plakat. Sześć wystaw indywidualnych miał w Galerii GP Jan Młodożeniec (1929-2000). Trzy razy indywidualny dorobek prezentowali Andrzej Dudziński, Waldemar Świerzy i Henryk Tomaszewski (1914-2005). Rocznie Galeria GP urządzała zmienne ilości wystaw, od trzech w 1992 do dziesięciu w 2006, i jedenastu w 2008 i 2009. Z artystów zagranicznych indywidualną ekspozycję w Galerii GP miał w 1998 Niklaus Troxler, ze Szwajcarii. Szczegółowe informacje przynosi rzetelnie i czytelnie prowadzony portal www.galeriagrafikiiplakatu.pl Galeria GP przy Hożej 40 ma zawsze fantastyczne prace artystów utalentowanych i wysoko cenionych. Twórców z międzynarodowym prestiżem.

Władysław Serwatowski

[1] W nazwisku Cantieni jest błąd; opuszczono literę „e”; na wydrukowanie nowych nie udzielono zgody. [2] ISBN 4-89737-190-2 - wydana przez plakacistę, prof. Yusaku Kamekure (1915-1997, doktora h.c. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1994). W tym dziele Kamekura przedstawił plakacistów, którzy są nieustannie filarami Galerii GP: Stasysa Eidrigeviciusa (t.1.); Romana Cieślewicza (t.3. + okładka); Mieczysława Górowskiego (t.4.); Henryka Tomaszewskiego (t.6); Jana Młodożeńca (t.7); Waldemara Świerzego (t.8 + okładka)); Andrzeja Dudzińskiego (t.9); Wiktora Sadowskiego (t.10); Jana Sawkę (t.13 + okładka); Jan Lenica (t.16); Franciszek Starowieyski (t.18); Wiesław Rosocha (t.19); Wiesław Wałkuski (t.20); Jerzy Czerniawski (t.20),


17 views0 comments
bottom of page