top of page
Search

Kolekcją sztuki XX i XXI wieku

ms2 Muzeum Sztuki ul. Ogrodowa 19 w Łodzi Nowa przestrzeń Muzeum Sztuki zajmuje zabytkowy budynek XIX-wiecznej tkalni. ms2 jest przede wszystkim miejscem eksperymentalnej pracy z Kolekcją sztuki XX i XXI wieku. Unikatowe zbiory Muzeum prezentowane są tu w niekonwencjonalny sposób: zamiast chronologicznego wykładu na temat rozwoju sztuki, z dzieł - reprezentujących różne okresy i kierunki - zostaje stworzona opowieść dotykająca tematów i wątków istotnych dla współczesnego odbiorcy. Stała ekspozycja jest przy tym „dziełem w procesie”, podlega ciągłym zmianom, a do jej przekształcania zapraszani są kuratorzy gościnni oraz sami artyści. ms2 to ponadto wystawy czasowe, warsztaty, wykłady, spotkania z artystami i projekcje filmowe. W budynku mieści się też Boston Cafe oraz księgarnia artystyczna – mała litera art. Wystawy otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach: 11.00-20.00 Kolekcja sztuki XX i XXI wieku - ekspozycja stała Muzeum Sztuki w Łodzi posiada jedną z najciekawszych kolekcji sztuki XX i XXI wieku w Europie. Podstawową wartość zbioru, który w większości tworzą dzieła z obszaru sztuki eksperymentującej, stanowi jego otwarcie na współczesność. Sercem zbiorów jest Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”. Stanowi ona fenomen na skalę światową. Została bowiem zainicjowana przez samych artystów i stworzona dzięki darom od twórców. Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów kolekcja systematycznie poszerzała się. W ms2 zbiory zostaną pokazane na powierzchni ponad 3000 m2 – znacznie większej niż w dotychczasowym budynku. Sformułowanie koncepcji stałej ekspozycji poprzedził intensywny okres przygotowań w postaci Szkiców do kolekcji, czyli trzech wystaw pokazujących dzieła ze zbiorów Muzeum z zupełnie nowych perspektyw. Wystawy te to: Sztuka i Polityka, Siła formalizmu oraz Poza zasadą rzeczywistości. Szkice stanowiły zapowiedź nowej koncepcji stałej ekspozycji muzeum. Jej zasadniczym założeniem jest ciągła aktualizacja sztuki, ukazywanie jej jako istotnej z perspektywy dzisiejszego odbiorcy. Stąd też koncepcja ta zrywa radykalnie z dominującą w wystawiennictwie muzealnym zasadą chronologii. Sytuowanie dzieł na osi czasu czyni z nich bowiem zaledwie ilustrację epoki, kierunku czy ruchu artystycznego. Na wystawie w ms2 dzieło nie pojawia się jako pamiątka zaświadczająca o czasie minionym – i tylko z tego czerpiąca swoją wartość – ale jako zjawisko i komunikat istotny dla nas dzisiaj. Metodą organizującą ekspozycję są cztery triady pojęć – z jednej strony istotnych dla rozważań nad współczesną kulturą, z drugiej dających się wyprowadzić z kolekcji „a.r.”. Wśród pojęć tych znajdą się takie, jak „utopia”, „obraz”, „ciało” czy „fantazmat”. Widzowi zostaje zaproponowana narracja, z której może, ale nie musi skorzystać. Jej celem jest umożliwienie widzom alternatywnej, w stosunku do dominujących, formy odbioru nowoczesnej sztuki – a więc takiej, która pozwoli skupić się na rozpoznawaniu nie tyle historyczno-artystycznych powiązań, ile znaczeń odnoszących się do współczesności, do spraw, które są istotne dla nas tu i teraz. Kuratorzy: Jarosław Suchan wraz z zespołem Działu Sztuki Nowoczesnej.
1 view0 comments
bottom of page