top of page
Search

Lata 80. Transformacja

Krzysztof M. Bednarski, Dorota Brodowska, Zbigniew M. Dowgiałło, Anna Gruszczyńska, Piotr Młodożeniec, Zdzisław Nitka, Sławomir Ratajski, Marek Sobczyk, Wojciech Tracewski, Olga Wolniak, Ryszard Woźniak, Wystawa w GaGa Galeria 26 I - 03 III 2010 Lata 80. Transformacja jest kolejną wystawą z cyklu prezentacji dekad twórczych dokonań polskich artystów w galerii sztuki współczesnej gaga galeria. Sztuka tworzona w tamtym okresie powstawała często poza przestrzenią oficjalnych galerii i skierowana była do odbiorcy kontestującego zastaną rzeczywistość. Artyści mimo początkowego bojkotu oficjalnych instytucji kultury nie rezygnowali z twórczej aktywności. Remedium na uprzedmiotowienie jednostki poddanej rygorom stanu wojennego widzieli w artystycznej prowokacji i buncie. Artyści, których dokonania przywołujemy na tej wystawie kultywowanie twórczej wolności i tworzenie niezależnie od instytucji i cenzury uznali za swój naturalny obowiązek. Sztuka lat 80. miała tyle oblicz, ilu było tworzących ją artystów. Samo zjawisko ekspresji rozpięte jest na szerokiej skali pomiędzy stonowanym, chłodnym podejściem do malarstwa Anny Gruszczyńskiej, poprzez hieratyczność emblematycznych przedstawień Marka Sobczyka i Ryszarda Woźniaka (członków Gruppy), po dynamiczne kompozycje Sławomira Ratajskiego i eksplodujące kolorem i formą fantazje Zbigniewa Dowgiałły i Wojciecha Tracewskiego. Podobnie operujące ograniczoną gamą środków rzeźby Krzysztofa Bednarskiego lokując się na przeciwnym końcu skali względem bezkompromisowych formalnie obiektów autorstwa Doroty Brodowskiej. Przy całym zaangażowaniu artystów tworzących w latach 80. nie opuszczał szczęśliwie duch anarchii i skłonność do nieskrępowanej zabawy. Sztuka lat 80. stała się zamkniętym rozdziałem. Pozostały fantastyczne dzieła i ich wspaniali autorzy.


1 view0 comments
bottom of page