top of page
Search

Lech Majewski w Zachęcie

12 lipca - 31 sierpnia 2008 "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Plac Małachowskiego 3 Zachęta prezentuje głównie wideoarty: Zabawka, Sobowtór, Ofelia, Straż pożarna, Ofiarowanie, Zbrodnie i kary, Obiad, Las, Muzeum, Zima, Mleko, Komunia oraz korespondujące z nimi rzeźby. Dzieła te wiążą się z traumami dzieciństwa, jego lękami, inicjacją i samotnością; zebrane specjalnie na tę ekspozycję zostaną pokazane w Polsce po raz pierwszy w konfiguracji z rzeźbami.


1 view0 comments
bottom of page