top of page
Search

Lwowskie obrazy SiemiradzkiegoW Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli wystawa, która pretenduje do miana wydarzenia. „Siemiradzki nieznany” to przede wszystkim obrazy pochodzące z Lwowskiej Galerii Sztuki i wybór mniej eksponowanych dzieł malarza ze zbiorów polskich muzeów i kolekcji prywatnych. Henryk Siemiradzki należy do czołówki polskich malarzy bardzo wysoko cenionych przez kolekcjonerów (np. „Rozbitek” został kupiony na aukcji Polswiss Art za 2.130.000 zł – grudzień 2000 r.). Artysta taką popularnością cieszył się również za życia. Jego „Pochodnie Nerona” (385 x 704 cm) namalowane w Rzymie w 1876 r., a dwa lata później przekazane do Krakowa do powstającej kolekcji Muzeum Narodowego, były najsłynniejszym dziełem sztuki w ówczesnym Europie. I choć krytycy zarzucali mu nadmierny akademizm i historyzm, to nikt nie kwestionował absolutnej perfekcji warsztatu malarskiego, doskonałości kompozycji i kolorystyki. Obrazy Henryka Siemiradzkiego oglądała niemal cała Europa i trafiały do najznakomitszych kolekcji. Wystawa w Stalowej Woli gromadzi obrazy o różnorodnej tematyce. Od płócien „antycznych” („Za przykładem bogów”, „U źródła”) i z motywami chrześcijańskimi („Chrystus i Samarytanka”) do idyllicznych scen („Scena przy studni”) dopełnionych przez ukraińskie wątki ludowe („Noc na Iwana Kupała”, „Sielska idylla”). Mistrzostwo warsztatu można również podziwiać w portretach („Greczynka”, „Portret młodej Włoszki”) oraz w studiach do słynnych plafonów i kurtyn teatralnych („Andromeda”, „Amor i Psyche”). Natomiast najmniej znane oblicze Siemiradzkiego ukazują barwne, impresjonistyczne szkice.

Stalowa Wola, Muzeum Regionalne, 27 kwietnia – 15 lipca 2007, „Siemiradzki nieznany”

1 view0 comments
bottom of page