top of page
Search

Młodzi artyści o sobie

Updated: Feb 28, 2020

W Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi (Ośrodek Propagandy Sztuki) trwa wystawa prac ośmiu młodych artystów. Są oni absolwentami łódzkiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaproszeni do tej prezentacji przez Bartłomieja Jarmolińskiego, przede wszystkim spojrzeli na siebie tu i teraz – „nie z wielkiej konieczności samookreślenia, lub też radykalnej oceny rzeczywistości”. Powstały autoportrety namalowane, narysowane, wyrzeźbione i sfilmowane. Wiele z nich nawiązuje do wielkiej tradycji malarstwa m.in. „Początek i koniec - ukrzesłowienie według Wróblewskiego III” Arkadiusza Karapuda, filmowe prace Anny Leśniak, w których artystka występuje upozowana na postacie z obrazów Rembrandta, Tycjana, czy Goyi oraz obrazy Aleksandry Waliszewskiej poszukującej swego odbicia poprzez dzieła mistrzów renesansu i Balthusa. W tych inspiracjach kryje się nie tylko dialog z przeszłością, ale także określenie sposobu widzenia własnego „ja”. „Sami o sobie” wprowadzają w przestrzeń pracowni (Agnieszka Borkowska), a w portretowaniu siebie wskazują na momenty szczególne, graniczne, niedopowiedziane, skierowane do świata wewnętrznego (Monika Jurkiewicz, Katarzyna Kamińska),dotykają także tożsamości płci, metamorfoz, cielesności np. w kontekście sacrum (Iza Maciejewska). Łódź, Ośrodek Propagandy Sztuki, 26 lipca – 30 września 2007, „Sami o sobie” - Agnieszka Borkowska, Bartłomiej Jarmoliński, Monika Jurkiewicz, Katarzyna Kamińska, Arkadiusz Karapuda, Anna Leśniak, Izabela Maciejewska, Aleksandra Waliszewska varia: Artystyczna Łódź, m.in. fotorelacja z wystawy


1 view0 comments
bottom of page