top of page
Search

Malewicz w Polonii

Skromna ekspozycja, upamiętniająca 80. rocznicę pierwszej wystawy Kazimierza Malewicza (1878-1935) w Hotelu Polonia Palace – przemija niemal niezauważona. Zgromadzono na niej kilka rysunków z prywatnych kolekcji oraz dokumentację historycznej ekspozycji z marca 1927 r. Pamiętnej również z powodu „utraconej darowizny”. Artysta, odwiedzając po raz pierwszy, i zarazem ostatni, ojczyznę przodków, chciał pozostawić w narodowych zbiorach prezentowane wówczas obrazy. Nikt nie był nimi zainteresowany... Organizatorzy obecnego kilkudniowego pokazu – Prezes Zarządu Spółki Hoteli Warszawskich „Syrena” oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – złożyli symboliczny hołd wielkiemu twórcy XX w.

Warszawa, Hotel Polonia Palace, 16 – 23 marca 2007, wystawa rysunków Kazimierza Malewicza

2 views0 comments
bottom of page