top of page
Search

Marcin Stosik. Malarstwo i rysunek

14 września - 5 października 2007 Galeria aTAK zaprasza na retrospektywną wystawę malarstwa i rysunku Marcina Stosika. Ponad 50 prac, wśród nich zarówno wczesne studia i szkice malarskie jak również dojrzałe prace z ostatnich lat życia artysty. Twórczość malarza zakończona jego przedwczesną śmiercią jest skomplikowana zarówno pod względem formalnym jak i ideowym. Prace olejne i rysunki inspirowane sztuką polską, europejską oraz amerykańską zawierają liczne wątki literackie i biograficzne. Wystawa obejmuje najbardziej charakterystyczne dla twórczości Marcina Stosika symboliczne, przepełnione smutkiem i melancholią sceny figuralne, jak również portrety psychologiczne oraz pejzaże. Bogata spuścizna charakteryzująca się oniryczną atmosferą, znakomitym warsztatem technicznym i kulturą malarską sytuowana jest przez krytyków i historyków sztuki przede wszystkim w tradycji symbolizmu, fotorealizmu i ekspresjonizmu. Wielowątkowa i filozoficzna twórczość Marcina Stosika połączona z tragicznym wątkiem biograficznym ma wymiar egzystencjalny. Pośmiertna odsłona dorobku artysty miała miejsce w Poznaniu w Galerii U Jezuitów w kwietniu 2007 roku, w pierwszą rocznicę śmierci malarza. Prace prezentowane w Galerii aTAK pochodzą ze zbiorów rodziny artysty oraz kolekcji prywatnych. Marcin Stosik urodził się w Żninie w 1968 roku. W latach 1983-1988 uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1990 - 1995 odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, zakończone dyplomem malarskim z wyróżnieniem w pracowni prof. Jacka Waltosia. Od 1993 roku pracował jako asystent tejże Uczelni. Od 2003 roku był adiunktem w pracowni malarstwa prof. Tomasza Psuji w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawiał malarstwo i rysunek. Zmarł 14 kwietnia 2006 roku w Poznaniu.


6 views0 comments
bottom of page