top of page
Search

Marian Nowiński obrazuje miłość do sztuki

W Auli głównej, obok gabinetu profesora Ksawerego Piwockiego, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, urządzono wystawę malarstwa i grafiki profesora Mariana Nowińskiego, czynną do końca maja 2011. Pokazano autorski wybór prac malarskich i oryginały plakatów projektowanych w latach 1974-2011. Goście zaproszeni na otwarcie ekspozycji stali zdumieni, odkrywając nieznane dotychczas prace Mariana Nowińskiego. Pracowitego i kreatywnego twórcy, który zaskoczył zwiedzających ekspozycją wielu prac wystawionych publicznie po raz pierwszy. Wystawie towarzyszy i po ekspozycji pozostanie albumowy katalog „Nowiński – Plakat – Rysunek – Kolor”. Starannie wydany tom, wagą przypomina dysk olimpijski. Jego pełne wymiary to 305 mm x 248 mm x 26 mm. Publikacja dotyka wnikliwie sfery wrażliwej i intymnej. Bada i ukazuje indywidualne dzieje twórczości Mariana Nowińskiego. To historia 37 lat. Publikacja skupia uwagę czytelnika, zaciekawia, zdumiewa, informuje a nawet hipnotyzuje kompozycją i barwą. Intryguje i porusza piękną frazą, narracją literacką i wizualną. Dzięki tłumaczeniom na angielski i francuski może być zrozumiała dla 700 milionów czytelników. Na 256 stron książki otrzymujemy pełny scenariusz oryginalnego filmu animowanego z dorobkiem artystycznym łączącym sztukę plakatu z rysunkiem i kolorem. Znany z dorobku wystawienniczego w wielu krajach i corocznych Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Starym Sączu - Marian Nowiński jest w albumie Bohaterem ukazanym między mitem a snem. Snem pozornie odległym od odpoczynku i relaksu. Jest to sen o sztuce przeniesiony na płótno, papier, karton, deskę, folię i nowe podobrazia, które korespondują z autorskimi marzeniami. Ta księga - nasycona językiem naukowym i artystyczno-krytycznym – jest doskonale zrozumiała. Wydaje się, że kwitnie, gdy jest czytana i oglądana. Perspektywa artystyczna tego znakomitego albumu pokazuje doświadczenia hiszpańskie Nowińskiego polegające na rozwikłaniu tajemnicy Don Kichota. To, co w twórczości inspirowała Teresa Plata a rozwijał Marian Nowiński rozpoczynało się od nieboskłonu, od światła, natchnienia, jasności i klarownej wyobraźni. Powstałe obrazy docierały przez maestrie kompozycji - znacznie dalej, do czytelników, artystów i osób wrażliwych. Nowiński jest mistrzem tworzenia nowej syntezy, wyrażanej w ekspresji lapidarnej jednego znaku. Doświadczamy tajemnicy, ale jakby po nici Ariadny docieramy do ujrzenia nowego i głębokiego sensu. Poznawanie sensu jego dzieł przemienia się w epifanię kolekcjonera, który współuczestniczy w twórczym rytuale laudacji dzieła. Jeżeli szukając wzruszenia doświadczymy artystycznej przemiany oznacza to, że groteska i absurd dysponują niezwykłym temperamentem i siłą transformującą. W dziele dotyczącym twórczego życia profesora Mariana Nowińskiego porusza dedykacja. Ten wpis ma unikalna melodię, siłę prawdy, emocji twórczych, uczucia i inwokacji „Teresie, która była moją inspiracją i natchnieniem”. To imię znakomitej rzeźbiarki Teresy Plata (1946-2009), żony ale i pierwszego, bardzo surowego recenzenta prac Nowińskiego.

W Warszawie, dwie uczelnie, plasowane w rankingach ogólnopolskich na czołowych miejscach wśród szkół wyższych, przyczyniły się do wydania albumu do tej wystawy. Uczelnie - Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych łączy od kilku lat profesor Marian Nowiński. Aktywny twórca, nauczyciel akademicki i dziekan otrzymał od macierzystych Uczelni album, książkę artystyczną, monografię swego dorobku twórczego. Nowiński wniósł do księgi imponującej rozmachem, kształtem i różnorodną perspektywą badawczą - całe swoje archiwum. Otrzymał dzieło, które pod redakcją i z wkładem autorskim Tadeusza Walentowicza współtworzyli Abel Murcia – dyrektor Instytutu Cervantesa w Krakowie, Mariusz Knorowski – dyrektor artystyczny Centrum Rzeźby Polskiej, Włodzimierz Orzeł – plakacjoner i właściciel galerii plakatów w Warszawie oraz krytycy sztuki, znawcy twórczości Mariana Nowińskiego i przyjaciele - Lucjan Hanak, Maria Teresa Krawczyk, Piotr Szymor, Dorota Raciborska i Andrzej Stroka, który układ plastyczny, graficzny i typograficzny książki i jej wydanie na CD ułożył. Dokonał wyboru i zamieścił wszystko to, co w księdze, o albumowym charakterze o profesorze Nowińskim być powinno. Na grzbiecie albumu jest portret Nowińskiego jak z renesansowego malarstwa Michała Anioła lub Rafaela. Do odczytywania i do oglądania. Kluczowe znaki ułatwiające dotarcie do albumu – cennego dla bibliotek wyspecjalizowanych w sztuce współczesnej - to numery ISBN edytorów 978-83-61558-41-5 i 976-83-89244-88-8.

Władysław Serwatowski


Nowiński - Astronauci46 views0 comments
bottom of page