top of page
Search

Między plakatem a fotografią. Świat twórczości Leszka Mądzika.

Od 3.08.2012 do 03.09.2012 roku Galeria Plenerowa Muzeum Łazienki Królewskie zaprasza na wystawę twórczości Leszka Mądzika, zatytułowaną „Plakat. Fotografia”. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną plakaty oraz fotografie związane z teatralną twórczością artysty. Życie i upływający czas przedstawione w nowoczesnej formie to motyw przewodni prezentowanych prac. Wystawę plakatów i fotografii Leszka Mądzika, uznanego reżysera i scenografa, założyciela Sceny Sztuki Plastycznej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, można podziwiać od 03.08.2012 r. w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie. Autor scenografii w teatrach polskich, portugalskich, francuskich i niemieckich przedstawi świat swoich twórczych fascynacji, którymi są życie i śmierć. Teatr, fotografia i plakat to trzy artystyczne dyscypliny składające się na przekaz, którym Leszek Mądzik dzieli się z widzem. Artysta podkreśla: „Teatr, fotografia i plakat żywią się sobą nawzajem. Plakat potrzebuje największego skrótu, prostoty i lapidarności. Jest podpisem pod wydarzeniem, które ma anonsować. W kalejdoskopie presji obrazów ogarniających nas wokół pragnę wyzwolić refleksję, która na dłużej zatrzyma nas przed jego obrazem. Plakat i fotografia, w przeciwieństwie do teatru, który rodzi się z czerni, są nasycone kolorem. To „rozdwojenie jaźni” jest konsekwencją odczuć, które mówią o złożoności odbierania tego co dostrzegamy i przeżywamy. I choć pierwotnym tworzywem mojej pracy jest teatr, to potrzeba skrótu, szczegółowości i lapidarności, prowadzi mnie w stronę plakatu. Tworzę go w konfrontacji i w zderzeniu tego co minione (malarstwo, gotyk, renesans, barok) z językiem i symboliką nam współczesną. Obecna jest też w plakacie fotografia. Szczegół, detal, fragment, pojawiają się wtedy, gdy pragnę utrwalić piętno czasu.”

Leszek Mądzik to uznany artysta, wybitna postać polskiego i światowego teatru, wykładowca w kilku szkołach artystycznych, profesor poznańskiej ASP, uczestnik kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynentach, laureat wielu nagród. Jego miłością jest teatr bez słów. Jak sam twierdzi, źródłem milczenia w jego spektaklach jest głębokie przeświadczenie, iż istnieją dziedziny ludzkiej rzeczywistości, które nie poddają się słowu. Za granicą jego nazwisko jest wymieniane obok najwybitniejszych twórców niekonwencjonalnego teatru w Polsce. Życie i śmierć, to na co jesteśmy nieuchronnie skazani, są obsesyjnymi tematami artysty. Artystę fascynuje przemijanie człowieka, tragizm egzystencji, odchodzenie i to właśnie wymiary, z których czerpie inspirację.

Leszek Mądzik w Łazienkach Królewskich w Warszawie
1 view0 comments
bottom of page