top of page
Search

Mistrz Urbański

Twórczość Leona Urbańskiego (1926-1998), wybitnego grafika i typografa, przypominają właśnie dwie wystawy. Pierwsza, zorganizowana w Galerii Studio – „Światło dała czarna sadza”, została zainicjowana przez przyjaciół i uczniów artysty. Zgromadzono na niej unikalne eksponaty, które koncentrują uwagę wokół projektów druków ulotnych (zaproszenia, programy, dyplomy), prezentują znane godła, loga, znaki towarowe oraz prace z zakresu heraldyki i projekty książek. Dopełnieniem tego zbioru jest ekspozycja w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, będąca kontynuacją wystawy z 1984 r. pt. „20 lat Doświadczalnej Oficyny Graficznej Pracowni Sztuk Pięknych w Warszawie”. Współzałożycielem i główną postacią tej unikalnej placówki był właśnie – „Leon Urbański. Artysta książki”. Galeria Studio, Warszawa, 19 lutego – 19 marca 2007, „Światło dała czarna sadza. Leon Urbański. Grafik. Typograf” Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, 20 lutego – 1 czerwca 2007, „Leon Urbański. Artysta książki”

2 views0 comments
bottom of page