top of page
Search

Mitoraj nadal na rynku

Od października 2005 r. rzeźba Igora Mitoraja „Eros bendato” eksponowana jest na Rynku Głównym w Krakowie. Miejsce obok Wieży Ratuszowej zostało wyznaczone tymczasowo, ale jak na razie, ku uciesze turystów – nie zapowiada się na zmiany. Co prawda szukano nowej lokalizacji dla tak ogromnej głowy z brązu, jednak dotychczasowe propozycje, m.in. przestrzeń przed Galerią Krakowską na Nowym Mieście, nie zyskały akceptacji samego artysty. Głosy sprzeciwu ze strony środowisk historyków i krytyków sztuki pozostają coraz bardziej osamotnione. A ostatnio także Rada Ochrony Zabytków opowiedziała się za pozostawieniem rzeźby-prezentu na krakowskim Rynku... największym placu średniowiecznej Europy. Rynek Główny, Kraków, rzeźba Igora Mitoraja „Eros bendato”

varia Historia „Wstydliwego Erosa” w Przekroju 32/2006

0 views0 comments
bottom of page