top of page
Search

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko" ks. Jan Twardowski (1915-2006)

Wystawa fotografii: Czesław Czapliński DK Praga ul. Dąbrowszczaków 2 Warszawa wernisaż: 14 (środa) X 2009, godz. 18.00 Wystawa czynna do 15 listopada 2009 r. "Można odejść na zawsze, by stale być blisko" to tytuł wystawy poświęconej osobie i twórczości ks. Jana Twardowskiego. Autorem fotografii jest Czesław Czapliński, przyjaciel zmarłego w 2006 roku księdza-poety. Czapliński Twardowskiemu poświęcił kilka książek i wystaw, m.in: "Wszechświat ks. Jana Twardowskiego" i "Zdjęcia prawdziwe, bo już niepodobne".

fot. Czesław Czapliński, na zdjęciu ks. Jan Twardowski

Księdza Jana Twardowskiego poznałem w Nowym Jorku w 1985 roku - opowiada Czapliński. - Od tego czasu odwiedzałem go w jego domu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, nieopodal klasztoru ss. Wizytek, do którego jako pierwszemu w jego 350-letniej historii, udało mi się wejść z aparatem w ręku. Do mego albumu 'Wizytki' zawierającego zdjęcia z tamtych wypraw ks. Jan napisał wstęp. Moje fotografie pokazane na obecnej wystawie przedstawiają księdza w jego naturalnym, prywatnym otoczeniu - tam, gdzie powstała większość jego tak prostych a zarazem tak wymownych i niezwykłych wierszy".


1 view0 comments
bottom of page