top of page
Search

Moda na malarstwo

Monika Małkowska w artykule „Malarstwo znowu stało się modne” („Rzeczpospolita” wydanie z dnia 24 kwietnia 2007) odnotowuje powrót tradycyjnego malarstwa do polskich galerii i hossę na rynku sztuki współczesnej. Przypomina, że ten kierunek był już zauważalny pod koniec ubiegłego roku (wystawa Galerii Miejskiej BWA „Nowe tendencje w malarstwie polskim”) i wzmocniony przez dwa wydarzenia: „Malarstwo polskie XXI wieku” w warszawskiej Zachęcie oraz, trwający nadal, katowicki „Re(ko)nesans malarstwa”. Patrząc na ten triumf polskiego malarstwa, trzeba zapytać za Moniką Małkowską „czy z tej malarskiej parady wyniknęło coś nowego? Tak. Pomogła ustalić hierarchię i sprecyzować kierunek, ku któremu zmierza nasze malarstwo”. Przywołane wydarzenia pokazują, że bezkonkurencyjny pozostaje Wilhelm Sasnal. „Na pozycjach wice uplasowali się Rafał Bujnowski, Marcin Maciejowski, Grzegorz Sztwiertnia i Paweł Susid, obecni we wszystkich wymienionych konfrontacjach. W peletonie są też dwie damy: Jadwiga Sawicka i Agata Bogacka. Wzięcie mają również Edward Dwurnik, Jarosław Modzelewski, Roman Opałka, Oskar Dawicki”.

Artykuł „Malarstwo znowu stało się modne” Moniki Małkowskiej dostępny w wersji elektronicznej na stronach źródłowych

2 views0 comments
bottom of page