top of page
Search

Muzeum Kantora – jak będzie wyglądać?

00:00 02/01/2007


Jesienią 2006 r. rozstrzygnięto konkurs na projekt architektoniczny Muzeum Tadeusza Kantora. Spośród 25 projektów z Polski i Europy wybrano wizję Piotra Nawara i Agnieszki Szultk (nsMoonStudio) oraz Stanisława Deńko (Wizja). Ich pomysł rozbudowy zabytkowej elektrowni przy ul. Nadwiślańskiej 4 został nagrodzony „za ambitną próbę zbudowania przestrzeni publicznej będącej jednocześnie sceną i widownią – miejscem nieustannego spektaklu. W pracy czytelne są inspiracje koncepcjami artystycznymi Tadeusza Kantora, szczególnie idea ambalażu i sztuki konfliktu, spięcia, łamania stereotypów i prowadzenia niecodziennymi zderzeniami form i treści. (…) Respektuje kontekst miejsca traktując obiekt jako kantorowski „rekwizyt” odpowiadający duchowi i skali tej postindustrialnej dzielnicy Krakowa.” Muzeum Kantora będzie przypominać most zawieszony nad 100-letnią Elektrownią Podgórską, a rdzawym kolorem – nawiązywać do rzeczywistości zdegradowanej. Na jednym z filarów zostanie umieszczony „bilbord” ze zdjęciem najsławniejszego happeningu Kantora „Koncert morski”. Otwarcie muzeum planowane jest w 2010 roku. Kraków; październik 2006; rozstrzygnięcie konkursu na projekt Muzeum Tadeusza Kantora varia: Wizualizacja nagrodzonego projektu – źródło „Cricoteka” Historia pomysłu, archiwum portalu „e-teatr”

1 view0 comments
bottom of page