top of page
Search

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury zarządzeniem nr 6 z dnia 29 kwietnia 2005 r. Dzięki intencjom władz Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 30 października 2006 r. została podpisana przez Miasto i Ministerstwo umowa o współprowadzeniu Muzeum. Umowa ta określa ramy współpracy władz w zakresie organizacji, prowadzenia i finansowania Muzeum, a także zasady, na jakich będzie realizowana inwestycja polegająca na wzniesieniu budynku według projektu Christiana Kereza. Przy Muzeum działa Rada Muzeum powołana przez Ministra Kultury 12 września 2005 r., w skład której wchodzą obecnie: prof. Magdalena Abakanowicz, arch. Michał Borowski, Adam Leszkiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Michalski, dr Agnieszka Morawińska, prof. Adam Myjak, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Anda Rottenberg, Adam Szymczyk, prof. dr hab. Andrzej Turowski, Danuta Wawrzynkiewicz. Anda Rottenberg, Adam Leszkiewicz i Adam Szymczyk zostali w piątek (13 czerwca 2008) powołani przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego do Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dyrektorem Muzeum od 6 czerwca 2007 r. jest Joanna Mytkowska.


0 views0 comments
bottom of page