Search

Najmłodsze malarstwo polskie

Na początku XXI wieku Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” przygotowała wystawę dzieł malarskich powstałych po 2000 r. Do projektu zaproszono ponad 60 artystów różnych pokoleń, z całej Polski. Obok klasyków współczesnego malarstwa (m.in. Roman Opałka, Wojciech Fangor, Jarosław Modzelewsk) prezentowane są prace np. Marka Sobczyka, Pawła Jarodzkiego, Włodzimierza Pawlaka, Pawła Susida i najmłodszych: Wilhelma Sasnala, Agaty Bogackiej. Kurator wystawy i jednocześnie dyrektor Zachęty – Agnieszka Morawińska zaznacza, że „wystawa nie ma wyraźnego przesłania, nie konstruowałam jej ze z góry założoną tezą. Chciałam raczej wywołać dyskusję na temat kondycji polskiego malarstwa”. Z pewnością „Malarstwo polskie XXI wieku” nie ograniczyło się do tradycyjnych technik. Ukazane z różnych artystycznych perspektyw i działań otwiera przestrzeń do pytań o kondycję sztuki na początku nowego wieku. Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, Warszawa, 15 grudnia 2006 – 25 lutego 2007, wystawa „Malarstwo polskie XXI wieku” varia: Relacja z otwarcia wystawy „Malarstwo polskie XXI wieku” – Zachęta, 15 grudnia 2006.

0 views0 comments