top of page
Search

Najmłodsze malarstwo polskie

Na początku XXI wieku Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” przygotowała wystawę dzieł malarskich powstałych po 2000 r. Do projektu zaproszono ponad 60 artystów różnych pokoleń, z całej Polski. Obok klasyków współczesnego malarstwa (m.in. Roman Opałka, Wojciech Fangor, Jarosław Modzelewsk) prezentowane są prace np. Marka Sobczyka, Pawła Jarodzkiego, Włodzimierza Pawlaka, Pawła Susida i najmłodszych: Wilhelma Sasnala, Agaty Bogackiej. Kurator wystawy i jednocześnie dyrektor Zachęty – Agnieszka Morawińska zaznacza, że „wystawa nie ma wyraźnego przesłania, nie konstruowałam jej ze z góry założoną tezą. Chciałam raczej wywołać dyskusję na temat kondycji polskiego malarstwa”. Z pewnością „Malarstwo polskie XXI wieku” nie ograniczyło się do tradycyjnych technik. Ukazane z różnych artystycznych perspektyw i działań otwiera przestrzeń do pytań o kondycję sztuki na początku nowego wieku. Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, Warszawa, 15 grudnia 2006 – 25 lutego 2007, wystawa „Malarstwo polskie XXI wieku” varia: Relacja z otwarcia wystawy „Malarstwo polskie XXI wieku” – Zachęta, 15 grudnia 2006.

0 views0 comments
bottom of page