Search

Nieznany wiersz

Przyjaźnią się od ponad 60 lat. Poeta – Tadeusz Różewicz i malarz – Jerzy Nowosielski. Na przestrzeni prawie półwiecza powstało kilka wierszy dedykowanych artyście, słynny esej „Notatki do Nowosielskiego” (1969 –1983) i wiele listów, w których obaj mistrzowie dyskutują o istocie sztuki. Przyjaźnią się od ponad 60 lat. Poeta – Tadeusz Różewicz i malarz – Jerzy Nowosielski. Na przestrzeni prawie półwiecza powstało kilka wierszy dedykowanych artyście, słynny esej „Notatki do Nowosielskiego” (1969 –1983) i wiele listów, w których obaj mistrzowie dyskutują o istocie sztuki. Różewiczowska tęsknota „żeby namalować obraz” mogła się wypełnić w pracowni przyjaciela. Ale zgłębianie tajników malarstwa jest procesem nieskończonym... W liście do Jerzego Nowosielskiego pisze poeta: „Na innej deseczce postanowiłem namalować elektrokardiogram. Pamiętasz, bo byłeś przy tym. Ja namalowałem te cztery obrazki... ale ja nie rozumiałem, co to jest malowanie obrazu (...) nie wiem na przykład, dlaczego tę żółtą farbę dałem tu, a tu dałem farbę niebieską. Dlaczego w tym miejscu... i to wertykalnie, a nie poziomo. Ja je namalowałem, ale w dalszym ciągu nie wiem, co to jest obraz". A przyjaciel odpowiada: „To bardzo dobrze, że nie wiesz. Bo malarz nie powinien wiedzieć, co to jest obraz. (...) Malarz pogrąża się w żywiole. W tajemnicy. W czymś, o czym nie wie. Bo jakby wiedział, to przestałby malować" (cytaty z artykułu K. Czerni „Parę deseczek i tekturek”). Echa takich rozmów odnajdziemy np. w „krakowskim wierszu dla Zosi i Jerzego Nowosielskich” pt. „Patyczek” z 1993 r. A kolejne pytania, na które poeta poszukuje odpowiedzi, poznaliśmy dzięki niedawnej publikacji w „Tygodniku Powszechnym”. Strona źródłowa z niepublikowanym dotychczas wierszem Tadeusza Różewicza

6 views0 comments