top of page
Search

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe na kierunku RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW

Dr Jerzy Huczkowski autor programu studiów. Z inicjatywy i przy współpracy SAP - ogólnopolskiej organizacji marszandów sztuki i antyków w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego powstały dwusemestralne Studia Podyplomowe "Rynek Sztuki i Antyków". Absolwenci studiów zdobędą wiedzę niezbędną do profesjonalnego uczestnictwa w polskim i międzynarodowym handlu sztuką i antykami oraz przydatną dla wszystkich osób i instytucji inwestujących w sztukę i budujących własne kolekcje, promujących sztukę i jej artystów. Wykładowcami są najważniejsi polscy marszandzi, znawcy różnych kierunków sztuki, obecnych na polskim rynku oraz zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z handlem sztuką. Planowane rozpoczęcie zajęć w połowie marca. Zgłoszenia prosimy kierować do 29 lutego 2008.

Pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu realizowany przy współpracy z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem. Absolwenci naszych studiów, nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki. W charakterze wykładowców dla tego kierunku, zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku. Autor programu studiów: dr Jerzy Huczkowski Liczba godzin ogółem: 210 Cena: 3 200 zł Rekrutacja na studia: Zgłoszenia: do 29 lutego 2008 Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. Tel. 012 252 44 00 www.ksw.edu.pl Informacji można zasięgnąć także u kierownika i autora programu kierunku dr. Jerzego Huczkowskiego ul. Kochanowskiego 10/1, 31-127 Kraków. Tel. 012 632 79 96; 607 617 760. Lista przedmiotów: 1. Historia sztuki polskiej XIX i XX w. 2. Historia polskiego kolekcjonerstwa, wpływ na kształtowanie rynku. 3. Charakterystyka podstawowych dzieł sztuki obecnych na rynku. 4. Broń i rzemiosło artystyczne. 5. Francuski rynek sztuki i antyków z perspektywy polskiego marszanda. 6. Międzynarodowy rynek dzieł sztuki- wybrane zagadnienia. 7. Specyfika handlu sztuką w Internecie. 8. SAP, CINOA- organizacje marszandów sztuki 9. Polskie prawodawstwo dotyczące dzieł sztuki i antyków i ich ochrony. 10. Polskie i międzynarodowe systemy ochrony dzieł sztuki. 11. Reguły prawne i finansowe handlu sztuką w praktyce domu aukcyjnego, galerii i antykwariatu. 12. Warsztat antykwariusza. 13. Konserwacja zabytków- filmowe prezentacje wybranych prac. 14. Patologie rynku sztuki: falsyfikaty, obiekty pochodzące z przemytu lub kradzieży. 15. Szlachetne techniki fotograficzne na rynku sztuki. 16. Historia polskiego rynku sztuki współczesnej 1985-2007. 17. Specyfika rynku dzieł sztuki współczesnej (I). 18. Mechanizmy funkcjonowania rynku sztuki współczesnej i aktualnej na świecie (II). 19. Formy promocji młodych artystów i ich dzieł w Polsce i świecie. 20. Z doświadczeń domu aukcyjnego Rempex. 21. Sprzedaż dzieł sztuki na aukcjach w Polsce 2007. Prognoza na 2008. 22. Sztuka inwestowania w sztukę. 23. Sztuka a ekonomia. 24. Seminarium dyplomowe.44 views0 comments
bottom of page