top of page
Search

Polscy artyści w BelgiiWystawa „Medium... Post... Mortem...” odbywa się w ramach 6 Międzynarodowego Biennale Grafiki w wallońskim mieście Liège (Belgia). Uczestniczy w niej kilkunastu polskich artystów: Mirosław Bałka, Jan Berdyszak, Józef Bury, Bogna Burska, Marek Glinkowski, Izabela Gustowska, Grzegorz Klaman, Konrad Kuzyszyn, Dominik Lejman, Zbigniew Libera, Lech Majewski, Krystyna Piotrowska, Tomasz Struk, Artur Tajber. Autor projektu i kurator wystawy, Roman Lewandowski przybliżając ideę „Medium... Post... Mortem...” podkreślił, że służy ona „zdiagnozowaniu sytuacji, w jakiej znalazła się współczesna grafika. Jest to jednocześnie próba zreflektowania jej potencjału również z punktu widzenia innych mediów. Dlatego też celem tego projektu nie jest prezentacja grafiki w ścisłym i klasycznym rozumieniu, ale idea „obrazowania” (grafii) i „obrazu” (grafemu) jako procesu i artykulacji transgresywnego myślenia o dziele i medium”. To myślenie prowadzi do „stanów granicznych – dzieła, sztuki, rzeczywistości” i zbliża do tematów eschatologicznych. A poprzez uwidocznienie procesów przemian, przejścia, metamorfoz, wskazuje na „dualizm” końca a zarazem początku. Bo jak przypomina Roman Lewandowski: „Przemiany – co najmniej od czasów Owidiusza – służą i śmierci, i oczyszczeniu...”. Liège, Centre wallon d'Art contemporain, la Châtaigneraie, 5 maja – 3 czerwca 2007, „Medium... Post... Mortem...” varia: O wystawie w La Châtaigneraie - Centre wallon d'art contemporain

1 view0 comments
bottom of page