top of page
Search

PORTRET Galeria Grafiki i Plakatu s.c.

Jan Lenica, bez tytulu, tempera, papier Galeria Grafiki i Plakatu zaprasza na wystawę pt. "Portret". Zapraszamy od 10 do 31 sierpnia Portret [fr. < łac.], konterfekt, przedstawienie podobizny osoby lub grupy osób; jeden z najważniejszych tematów sztuk plastycznych, o wielorakich funkcjach i znaczeniach, realizowany we wszystkich technikach, w skali od miniaturowej po monumentalną. (Encyklopedia PWN) Galeria Grafiki i Plakatu s.c. Nina Rozwadowska, Andrzej Stroka ul. Hoża 40, 00-516 Warszawa

Portret zajmuje w dziejach sztuki szczególne miejsce. Do czasów fotografii dostępny był tylko dla wybranych – upamiętniał ważne osobistości, podkreślał pozycję społeczną, pełnił rolę dokumentalną. Z czasem za sprawą wielu czynników społecznych i artystycznych jego funkcje ulegały zmianie. Ważniejsze od samego odwzorowania podobieństwa stało się pokazanie charakteru modela, oddanie jego nastroju czy kreowanie osobowości. Od wiernie ukazujących lub idealizujących wygląd postaci wizerunków ewoluował do abstrakcyjnych przedstawień, oddziałujących za pomocą wrażenia.

Odmian portretu jest wiele – od reprezentacyjnych, prywatnych, pośmiertnych, okolicznościowych, grupowych do symbolicznych, fikcyjnych i wielokrotnych, a szczególne miejsce wśród nich zajmuje autoportret.

Portret jest nadal tematem aktualnym. Artyści chętnie go podejmują, nadając mu ciągle nowe znaczenia. Jego różnorodność zależna jest od zastosowanej techniki, sposobu ujęcia postaci oraz indywidualnego stylu twórcy.

Na tej wystawie zaprezentujemy m. in. Stasysa Eidrigeviciusa, Jerzego Czerniawskiego, Jacka Sroki, Franciszka Starowieyskiego, Waldemara Świerzego, Jana Lenicy, Bogny Gniazdowskiej, Andrzeja Dudzińskiego, Teodora Durskiego, Jana Młodożeńca, Andrzeja Pągowskiego, Kazimierza Mikulskiego, Tomasza Kazikowskiego, Marii Sochaniewicz oraz Andrzeja Stroki.


11 views0 comments
bottom of page