top of page
Search

Rekord roku 2006

Najwyższą cenę na aukcjach dzieł sztuki polskich artystów uzyskał w 2006 roku obraz Józefa Brandta „Targ w okolicach Krakowa”. Cena uzyskana w domu aukcyjnym Hotel des Ventes Nice Riviera wyniosła 370 tys. euro, a razem z kosztami aukcji – 443 tys. euro. Płótno zostało nabyte przez warszawskiego kolekcjonera Marka Mielniczuka i po wielu latach pobytu za garnicą wróciło do kraju. Płótno to młody, utalentowany malarz stworzył w roku 1868, mając 27 lat, w czasie, gdy jako młody geniusz był już od roku profesorem monachijskiej akademii. Sam twórca uważał swoje dzieło za wybitne i zamierzał wystawić je w 1869 roku na Salonie Paryskim, jednakże z powodu odwołania imprezy „Targ” pojawił się na Salonie w roku 1870. Obraz został z entuzjazmem przyjęty przez paryską publiczność, która podziwiała piękno, kolorystykę i perfekcyjną kompozycję dzieła.


1 view0 comments
bottom of page