top of page
Search

REMPEX 132 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

Portret / Portrait Antoniego Goetz-Okocimskiego olej, tektura / oil on cardbord, 103 x 73,3 cm sygn. p.g. / signed upper right: J. Malczewski 1917 na odwrocie nalepka TPSP w Krakowie, z 1939 r. z nr 106; na ramie stempel firmy ramiarskiej Filipa Wodniaka w Krakowie Cena wywoławcza / Price : 210 000 zł REMPEX 132 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków 23 kwietnia 2008 środa, godz. 17.00 Portretowany - Antoni Goetz-Okocimski, ur. 1895 - ukazany został w mundurze porucznika armii austriackiej z medalem za odwagę (Tapferkeistmedaille). W 1920 jako ochotnik służył w Wojsku Polskim. Starannie wykształcony - studia w Krakowie, Paryżu, Wiedniu - działał aktywnie jako prezes rady nadzorczej w firmach "Jan Goetz-Okocimski browar i zakłady przemysłowe sp. akc. w Okocimiu", "Polskie Zakłady Garbarskie sp. akc. w Krakowie" jak i na niwie publicznej - był posłem na Sejm Rzeczpospolitej, radcą Izby Handlowo-Przemysłowej, wójtem gminy Okocim. Por. "Jacek Malczewski. 1855 (sic!) - 1929", katalog Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, VII - IX 1939, s. 15, poz. kat. 106 - własność A. Gśtz-Okocimskiego.


0 views0 comments
bottom of page