top of page
Search

Rocznicowe rozbłyski

Stanisław Wyspiański

Verso pastelu Pudicitia: akt kobiecy stojący, ok. 1892 Ołówek, papier, 60 x 46 Zakup od Franciszka Goldberg-Górskiego 1928, nr inw. 73883


2 views0 comments
bottom of page