Search

Rocznicowe rozbłyski

Stanisław Wyspiański

Verso pastelu Pudicitia: akt kobiecy stojący, ok. 1892 Ołówek, papier, 60 x 46 Zakup od Franciszka Goldberg-Górskiego 1928, nr inw. 73883


0 views

Copyright © 2006-2020 Polish Art World