top of page
Search

Rocznicowe rozbłyski

Stanisław Wyspiański

"Gniew Pelidę ponosi" Kredka, karton, 29,2 x 44,3 cm [w świetle passe-partout] Sygnowany monogram wiązany w okręgu z prawej u dołu: SW Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Rys.Pol.159326


0 views0 comments
bottom of page