top of page
Search

Sekrety życia

Pierwszą nowa wystawę w 2010 roku można zobaczyć w arkadach Pałacu na Placu Bankowym od 1 stycznia! Ekspozycja ta to wielkoformatowa, „trójwymiarowa” wystawa plastyczno-literacka Luizy Kwiatkowskiej i Juliusza Erazma Bolka. Wystawa „Sekrety życia. Kalendarz poetycki”, to słynny poemat autora poświęcony afirmacji życia. Utwór został zilustrowany ruchomymi obrazami Luizy Kwiatkowskiej, co było możliwe dzięki pionierskim rozwiązaniom technicznym. Ekspozycja stanowi niecodzienny przewodnik, który odkrywa sens życia.      Juliusz Erazm Bolek, autor poematu, przedstawionego na 12 planszach, podzielił życie człowieka na etapy i przyporządkował je odpowiednio kolejnym miesiącom roku. Poeta przedstawia różne strategie pozwalające czerpać satysfakcję z życia na wszystkich jego etapach – od narodzin do zmierzchu. Utwór charakteryzuje ogromna witalność… czytanie go dodaje energii i siły. Podczas lektury zaskakuje też wieloznaczność wyrażanych myśli, dająca szansę na zróżnicowane, indywidualne interpretacje. Co więcej, całość stanowi pochwałę życia, ujawniając jego sens.      Luiza Kwiatkowska, zainspirowana poematem „Sekrety życia. Kalendarz poetycki” Juliusza Erazma Bolka, postanowiła stworzyć swój, autorski, plastyczny komentarz do tego utworu. Artystka już wcześniej współpracowała z pisarzem, co zaowocowało wystawami: „Flash”, „Amor omnia” i „Staccato”. Tym razem chodziło też o poszukiwanie nowej formy wyrazu. Pojawiła się idea, aby była to wystawa „ruchoma” – trójwymiarowa. Dla Luizy Kwiatkowskiej było to atrakcyjna koncepcja, ponieważ poza klasycznymi pracami plastycznymi, artystka zajmuje się też animacją.      Sprostanie trudnemu wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie efektu animacji było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, które zajmuje się drukiem lentykularnym. Jest to drukowanie na specjalnych materiałach zwanych soczewkami. Są to plastikowe płytki działające jak zwykłe soczewki, które tworzą iluzję przestrzeni i wielowymiarowości płaskiego obrazu. Umieszczenie tych specjalnych soczewek na dwuwymiarowym obrazie umożliwia ludzkim oczom oglądanie wydruku z różnych perspektyw, co sprawia wrażenie trójwymiarowości.      Wystawa jest pierwszym przedsięwzięciem kulturalnym w Warszawie w 2010 roku. Prace będzie można oglądać w arkadach Pałacu na Placu Bankowym w Warszawie, w siedzibie Wojewody Mazowieckiego od 1 do 31 stycznia 2010 roku.


2 views0 comments
bottom of page