top of page
Search

THE OTHER THINKING. Młode malarstwo litewskie

Kolekcja, prezentowana w Galerii STALOWA (6-30 czerwca 2014), składa się z prac absolwentów oraz obecnych studentów Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Podczas tworzenia tej specjalnej kolekcji nie dążono ku integralności stopniowej narracji. Wręcz przeciwnie, ta wystawa miała pokazać odmienne tradycje i myślenie młodych artystów oraz odmienną "szkołę nauczania" na tej samej akademii, ale na różnych wydziałach, tj. na wydziałach w Wilnie i Kownie. Od kilku lat, dzięki znanym profesorom, takim jak: Jonas Gasiūnas, Konstantinas Bogdanas, Henrikas Čerapas, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Jovita Aukštikalnytė i innym wystąpiły radykalne zmiany obecnych kanonów litewskiej szkoły malarstwa. I to nie przypadek, że natychmiast po ukończeniu studiów (a często na ostatnim roku studiów), myślenie młodych artystów, „nowej generacji“ i ekspresja w ich pracach było długo oczekiwanym "świeżym powietrzem" w nowoczesnym malarstwie litewskim. Młodzi artyści Agnė Jonkutė, Jovita Aukštikalnytė, Kostas Gaitanži, Jolanta Kyzikaitė Jonas Jurčikas, Eglė Karpavičiūtė, Eglė Ulčickaitė, Židrija Janušaitė, Juratė Jarulytė, nieco później Povilas Ramanauskas, Rosanda Sorakaitė i inni stworzyli przekonującą "nową innowacyjną, koncepcyjną, ciekawą i odpowiedzialą erę myślenia w malarstwie”. "Nowa generacja" lub przedstawiciele "innego myślenia" młodych artystów, zaangażowała się w działania najaktywniejszych galerii („Meno parkas” - galeria w Kownie, „Vartai” - galeria w Wilnie, „Kairė-dešinė“ - galeria w Wilnie i inne), a wynikiem ich wspólnej pracy było formowanie rozumienia współczesnej wystawy. Szacunek dla eksponowanego dzieła, otoczenia dzieła, przestrzeń "oddychania" dzieła w myśleniu młodego artysty stała się równie ważna jak tworzenie samego utworu. Malowanie dla malowania zamieniło się w malowanie z konieczności. Konieczność to wyrażenie swojego stanowiska, swoich przekonań, światopoglądu i zrozumienia współczesnego życia.

Eksponowane na tej wystawie prace 11 autorów bez wątpienia nie przedstawią pełnej i kompleksowej twórczości młodych litewskich artystów. Natomiast przedstawiane prace najlepszych młodych artystów litewskich ukazują silną i dość szczegółową informację o ich mocy twórczej. Bez wątpienia myślenie czy sposób ekspresji młodych artystów z Wilna i Kowna są nieco odmienne, dzięki nim jest możliwość zapoznania się z skalą współczesnych nurtów, idei.

Prezentację kolekcji z tej wystawy organizują dwie galerie w Kownie, najpopularniejsza galeria „Meno parkas” i nowa galeria otwarta w 2013 r. „Meno forma” (dyrektor Eugenijus Nalevaika).

W tej galerii odbyła się pierwsza wystawa projektu STRANGE STORIES. Młode polskie malarstwo narracyjne.

Kuratorzy wystawy THE OTHER THINKING. Młode malarstwo litewskie: Giedrė Legotaitė, Airida Rekštytė, Arvydas Žalpys

Dyrektor galerii „Meno parkas“ Arvydas Žalpys

Lista uczestników: Konstantinas Gaitanži Ainė Jacytė Jonas Jurcikas Jolanta Kyzikaitė Petras Lincevičius Povilas Ramanauskas Rosanda Sorakaitė Gabrielė Tamoliūnaitė Eglė Ulčickaitė Alma Veiverytė Rasa Vilčinskaitė

Kuratorzy: Airida Rėkštyt, Giėdr Lėgotait, Arvydas Žalpy.s
0 views0 comments
bottom of page