top of page
Search

Transfer

Ten konceptualno-urbanistyczny projekt Jarosława Kozakiewicza zaprezentowano w ubiegłym roku w Pawilonie Polskim na X Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji. Teraz, goszcząc w „Zachęcie”, znajduje się w pobliżu swoich inspiracji. Bowiem głównym tematem „Transferu” jest „Warszawa jako przykład współczesnej kultury zatłoczenia”. Artysta stworzył dla stolicy nową sieć transferową wykorzystując historyczne i kulturowe osie przestrzenne Warszawy, np. oś saską, stanisławowską czy praską. Futurystyczna sieć zbudowana jest z wiaduktów otwartych – funkcjonujących jak parkowe alejki, wiaduktów zamkniętych ale przeszklonych oraz szlaków naziemnych wyłączonych z ruchu kołowego. Owe „trasy” prowadzą do miejsc o szczególnym znaczeniu dla miasta, np. parków, galerii, teatrów, muzeów, itd. Jednocześnie zostały tak wkomponowane w układ aglomeracji, by uwzględniać rzeczywiste trasy komunikacyjne. Futurystyczny „Transfer” Jarosława Kozakiewicza staje się więc dodatkowy „obiegiem” w organizmie miasta, swoistą protezą, wyniesioną ponad pozom dobrze znanych ulic. „Zachęta” Narodowa Galeria sztuki, Warszawa, 10 marca – 15 kwietnia 2007, „Jarosław Kozakiewicz. Transfer” varia: Panel dyskusyjny towarzyszący wystawie z udziałem prof. dr hab. Marta Leśniakowska, dr Monika Bakke, dr Krzysztof Kalitko oraz artysty, prowadzić będzie dr Gabriela Świtek.  „Zachęta” 15 marca 2007  o godz. 18.00 Strona Jarosława Kozakiewicza z wizualizacją kilkunastu wybranych miejsc Warszawy. („Transfer”: dział prace – projekty) http://www.kozakiewicz.art.pl

0 views0 comments
bottom of page