top of page
Search

Wilanów WeissówW Muzeum Pałacu w Wilanowie zgromadzono ok. 200 prac Wojciecha Weissa i kilkadziesiąt najlepszych obrazów Aneri Weiss. To ona – Irena Silberberg – była jego muzą, a od 1908 r. żoną. Na obrazach, które tworzył pod jej wpływem, najważniejszym kolorem stawała się biel. I tylko prace z tzw. „białego” okresu (1906 –1912) pokazuje wystawa „Piękno do mnie przyszło”. Jej tytuł, cytat z urodzinowych życzeń dla żony, podkreśla charakter prezentowanych obrazów. Oddalają się one od młodopolskiej, pesymistycznej aury. Czerpią z przyrody, szukają inspiracji w sztuce Japonii i wśród dzieł największych mistrzów malarstwa europejskiego. Zarazem mają szczególnie osobisty, intymny charakter. Muzeum Pałacu w Wilanowie rok wcześniej (kwiecień – maj 2006) przypomniał twórczość graficzną Wojciecha Weissa. Z całej twórczości wybrano ponad 200 prac wykonanych w różnorodnych technikach: – drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, litografia i monotypia. Obecna wystawa jest próbą nowego spojrzenia na inspiracje i pasje Wojciecha i... Aneri Weissów

Warszawa, Muzeum Pałacu w Wilanowie, 19 kwietnia - 8 czerwca, „Piękno do mnie przyszło”

varia: Strona Fundacji Wojciecha Weissa

0 views0 comments
bottom of page