top of page
Search

Wilhelm Sansnal w Zachęcie

Wystawa Wilhelma Sasnala LATA WALKI prezentowana będzie w Zachęcie od 27 listopada 2007 do 2 marca 2008. Twórczość Sasnala jest przykładem wysokiej pozycji współczesnej sztuki polskiej na świecie. Fakt ten potwierdzają liczne publikacje poświęcone twórczości artysty oraz wystawy w znaczących muzeach i galeriach Europy i Stanów Zjednoczonych, jak również wyróżnienia przyznane artyście. Niedawno pierwsze miejsce w rankingu najwybitniejszych artystów młodego pokolenia magazynu sztuki „Flash Art” oraz najważniejsza europejska nagroda artystyczna imienia Vincenta van Gogha  przyznana Sasnalowi w 2006 roku. Twórczość Wilhelma Sasnala sytuuje się pomiędzy dążeniem do odtwarzania rzeczywistości a potrzebą interpretacji jej różnych, często niepopularnych kontekstów. Artysta koncentruje się także na warstwie malarskiej, a poprzez nią na badaniu fizjologii widzenia. Pokazuje, z jakich elementów powstaje obraz i w jakich warunkach rozpoczyna się proces widzenia i „stawania się” obrazu. Bardzo istotna dla tego malarstwa jest oryginalna ikonografia (zdjęcia, filmy, komiksy, muzyka), co powoduje  że świat przedstawiany w jego dziełach postrzegamy przez pryzmat pojedynczych wydarzeń z biografii artysty czy ważnych faktów ze „wspólnej historii”, lub też określonego miejsca i czasu przestrzeni społecznej. Na wystawie w Zachęcie pokazane zostaną obrazy z ostatnich kilku lat, pochodzące z pracowni artysty oraz z kolekcji polskich i zagranicznych. Ich tematyka odzwierciedla szeroki kontekst jego twórczości, m.in. odwołania do przedwojennego modernizmu splecione z wątkami autobiograficznymi (seria „Mościce” 2005), historii wojennej (m.in. seria „Partyzanci” 2005), Holokaustu (seria obrazów „Maus”, 2001 namalowana na podstawie komiksu Arta Spiegelamana, seria „Shoah”, 2003 inspirowana filmem Clauda Lanzmanna czy obrazy inspirowane prozą Tadeusza Borowskiego), a także różnorodne wątki z życia w PRL czy historii najnowszej, ujęte z perspektywy indywidualnej. W serii kościołów z Tarnowa, cyklu „Wyszyński” (2005) czy portretach księży (2006) Sasnal eksponuje te symboliczne elementy polskiej tożsamości, które zdominowały obecnie sferę publiczną. Na wystawie znajdą się również liczne portrety oraz „obrazy muzyczne”, będące rezultatem fascynacji muzyką i dążenia do jej wizualnego zapisu. Są to m.in. obrazy malowane na podkoszulkach, portrety muzyków czy rejestracja śladów tańca. Zaprezentujemy również filmy Sasnala: Kodachrome (2006) i Concorde (2003) o wycofaniu kultowej taśmy filmowej oraz kultowego samolotu, Love Songs (2005) i Europa (2007) inspirowane obrazem i muzyką, Zamieszki w Paryżu (2006) i Brasil (2005) – przypadkowo dokumentujące starcia z policją. kurator Maria Brewińska


7 views0 comments
bottom of page