top of page
Search

Wojciech Plewiński w Starej Galerii ZPAF

Wernisaż wystawy odbędzie się w poniedziałek 2 marca o godzinie 18. Wystawę można będzie oglądać od 2 do 22 marca 2015 roku w Starej Galerii ZPAF przy placu Zamkowym 8. Wojciech Plewiński - Warszawiak z urodzenia, od 1948 roku związany z Krakowem, dokąd przeniósł się jako dwudziestolatek. Na krakowskim ASP rozpoczął studia i na krakowskiej politechnice zdobył dyplom inżyniera architekta. W czasie studiów wygrał konkurs zorganizowany przez PTTK za zdjęcia ze spływu kajakowego, co przesądziło o jego dalszej pracy. Zajął się zawodowo fotografią, współpracując z wieloma pismami, m.in. z „Przekrojem”, którego etatowym pracownikiem pozostał do 1996 roku. Zyskał przydomek polskiego Avedona - tworzył portrety, zdjęcia plenerowe, fotoreportaże, reklamy, dla teatrów przygotowywał zapis fotograficzny spektakli. Należy jednak podkreślić, że Wojciech Plewiński to przede wszystkim dokumentalista krakowskiej bohemy, odkrywca wielu niezwykłych postaci – cała Polska czekała co tydzień na kolejny numer „Przekroju”, w którym rozwiązanie niełatwej „krzyżówki z kociakiem” umilała piękna twarz nowej modelki Plewińskiego... Fotografie artysty prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych i, m.in. w Hongkongu, Holandii, Meksyku, Niemczech, Austrii, Grecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Jugosławii, Meksyku oraz we Włoszech. Jego prace znajdują się w zbiorach takich placówek jak Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowy we Wrocławiu, Fototece ZPAF, Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach czy Muzeum Narodowym Starego Teatru w Krakowie. W 2011 roku krakowskie Muzeum Narodowe zaprezentowało podsumowujący 50 lat pracy twórczej fotografika retrospektywny pokaz, obejmujący blisko 300 portretów, zdjęć reportażowych, teatralnych oraz aktów. Wojciech Plewiński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W 2000 roku krakowski oddział Telewizji Polskiej wyprodukował półgodzinny dokument poświęcony fotografowi pt. „Portret. Wojciech Plewiński”.


6 views0 comments
bottom of page