top of page
Search

Wystawa "Beyond the body" Tomasza Gudzowatego w Starej Galerii ZPAF

Stara Galeria ZPAF pl. Zamkowy 8 00-277 Warszawa Wystawa czynna 6 lutego do 2 marca, 2012 Wernisaż wystawy w obecności autora odbędzie się 6 lutego o godzinie 18.00 w Starej Galerii ZPAF. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS oraz Związek Polskich Artystów Fotografików zapraszają na wernisaż wystawy Tomasza Gudzowatego, zorganizowanej z okazji wręczenia nagrody ZAIKS-u 2011 w dziedzinie sztuk wizualnych. Wystawa Tomasza Gudzowatego Beyond the body jest autorskim wyborem Tomasza Gudzowatego, przeglądem jego twórczości z ostatnich lat. To kolejna odsłona wieloletniego projektu fotograficznego Tomasza Gudzowatego. Całość składała się z czterdziestu esejów poświęconych różnym sportom, głównie etnicznym i tradycyjnym, ale także dyscyplinom należącym do współczesnej kultury wielkomiejskiej. Wspólnym mianownikiem jest wizja sportu jako aktywności w równym stopniu fizycznej i duchowej, kształtującej życie jednostek i społeczności, często objawiającej się w wymiarze rytualno-religijnym. W świecie zdominowanym przez media, w którym główną, a często jedyną miarą wartości podejmowanego wysiłku jest popularność, Tomasz Gudzowaty ukazuje nieznane oblicza sportu i nowe sposoby ich wizualnej reprezentacji. Pierwszy szerszy wybór fotografii sportowej Tomasza Gudzowatego, zatytułowany Sports Features, był pokazywany do roku 2007 w Warszawie, Opolu, Lille i Sztokholmie, a w nieco zmienionej formie także w Arles i Pradze. Obecna wystawa, której premiera odbyła się w Budapeszcie we wrześniu 2011, zawiera zdjęcia zrealizowane w latach 2008-2010 i do tej pory nie prezentowane w Polsce.

Tomasz Gudzowaty - jest laureatem nagrody w dziedzinie sztuk wizualnych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS  za swoje osiągnięcia na polu fotografii. Jest najbardziej utytułowanym polskim fotografikiem, członkiem ZPAF z wieloletnim stażem, wielokrotnym laureatem tak prestiżowych konkursów fotograficznych jak World Press Photo, Pictures of the Year i NPPA Best of Photojournalism czy polskich Grand Press Photo oraz WBK. Jest autorem wielu wystaw i wydawnictw albumowych.  Tomasz Gudzowaty ma rozpoznawalny, efektowny styl i jest bardzo konsekwentny w tematach i sposobach fotografowania; funkcjonując w głównym obiegu unika jednoznacznego działania komercyjnego. Fotografuje tematy egzotyczne i jednocześnie ambitne tak, by trafiały do szerokiej publiczności. Bliski mu jest nurt fotografii humanistycznej i forma klasycznego czarno-białego fotoeseju. Zaczynał od fotografii przyrodniczej, osiągając w niej pierwsze międzynarodowe  sukcesy, następnie zwrócił się w stronę reportażu społecznego, a od kilku lat koncentruje się na fotografii sportowej. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się sporty peryferyjne, nietypowe lub w inny sposób wykraczające poza główny nurt. Artysta jest również aktywnym organizatorem i inspiratorem wydarzeń fotograficznych. W powstałej z jego inspiracji Yours Gallery organizowane były  wystawy światowych sław fotografii, warsztaty i spotkania młodych twórców.
Informacja o nagrodzie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS: Tradycja Nagród ZAiKS-u sięga roku 1966, kiedy to ustanowiono nagrodę literacką dla tłumaczy. Nagrody są wręczane także w dziedzinach: varsavianów, za popularyzację polskiej twórczości rozrywkowej, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie choreografii, za propagowanie polskiej muzyki współczesnej. Od 2010 roku wręczana jest  nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk wizualnych. Jej pierwszą laureatką została Magdalena Abakanowicz, kolejnym wyróżnionym jest Tomasz Gudzowaty, fotografik, który może pochwalić się największą liczbą światowych wyróżnień i dyplomów za swe prace.

1 view0 comments
bottom of page