Search

Zbigniew M.Dowgiałło w Galerii GaGa

22 kwietnia - 21 maja 2009 Galeria Sztuki Współczesnej GaGa Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 Warszawa Artysta tworzy dynamiczne, odznaczające się ostrą kolorystyką, żywiołowe kompozycje. Utopijna idea malarstwa doskonałego i trójwymiarowego doprowadza go do animacji i tworzenia sztuki 3D (Apokalipsa, Pankosmodios).Dowgiałło jest artystą totalnym, niepoddającym się dyktatowi aktualnie obowiązujących estetyk. Świat jest przestrzenią ciągłego spektaklu fantastycznych zdarzeń. Jedynym ograniczeniem są dla niego granice własnej wyobraźni. Jego malarstwo jest jak plan filmowy przyszłości, pełne specjalnych efektów, nadzwyczajnych scenariuszy w fantastycznej scenerii równoległych rzeczywistości. W ostatnich realizacjach koncentruje się na afirmacji kobiecości i przyrody. To eksplozja pigmentu, feeria barw. Malarstwo spontaniczne i niewykoncypowane.Twórczość Zbigniewa M. Dowgiałły jak dotąd wymyka się wszelkim ograniczeniom formalnym i stylistycznym.


1 view0 comments