ARTISTS > Sławomir J. Magala

 

 

 

 

 

ur. 1950
historia sztuki

Prof. dr Slawomir J. Magala kształcił się w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Obecnie jest profesorem zarzadzania miedzykulturowego i kieruje zakładem nauk o

organizacji i zarzadzaniu zasobami ludzkimi Rotterdam School of Management

uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Do jego publikacji zaliczamy m.in. nastepujace

ksiazki - “Georg Simmel”(1980), “Miedzy giełdą a śmietnikiem: eseje simmlowskie”

(1999), “Polski teatr studencki jako element kontrkultury”, “Fotografia w kulturze

współczesnej”, “Walka klasowa w bezklasowej Polsce”(“Class Struggle in Classless

Poland”, pod pseudonimem Stanislaw Starski, 1982), “Kompetencja miedzykulturowa”

(Cross Cultural Competence, 2005, polski przekład 2010), “Zarzadzanie znaczeniem

w organizacjach” (“The management of Meaning in Organizations”, 2009). Tłumaczył na polski Susan Sontag (właśnie ukazało się wznowienie jego przekładu “O fotografii”, nakładem wydawnictwa Karakter, 2009), Johna Bartha, Samuela Becketta, Normana Mailear, Alfreda Whiteheada i George’a Ritzera.

Żonaty, dwoje dzieci, mieszka w Holandii podziwiając estetyzacje życia codziennego i śledząc przygody sztuki współczesnej udomowionej na drodze indywidualizacji i wirtualnej komunikajci multimedialnej. Obecnie bada przeksztalcenia treści kulturalnych pod wpływem utowarowienia komunikowanych w globalnych wioskach przekazów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sławomir_J._Magala.jpg
Sławomir_J._Magala_Signature.jpg