top of page

ARTISTS > Stefan Wegner

 

 

 

 

 

1901 - 1965
Malarstwo, Grafika, Historia sztuki

Stefan Wegner malarz, rysownik, grafik, dekorator wnętrz, teoretyk sztuki. Studiował

w krakowskiej ASP, gdzie w 1927r. zrobił dyplom na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.

Przyjaciel Strzemińskiego, jeden z założycieli łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

Zaangażowany w życie artystyczne miasta współtworzył Zrzeszenie Artystów

Plastyków, przekształcone później w związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków,

Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, redagował FORMĘ.
 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wegner.jpg
Stefan Wegner Signature.jpg
bottom of page